ŽEMAITIJOS PIENAS E-PARDUOTUVĖS taisyklės 

Šios E-PARDUOTUVĖS taisyklės yra neatskiriama nuotolinės sutarties, kurią šalys sudarė užsakymo, kurį Klientas pateikė elektroninėje parduotuvėje www.zpienas.lt/e-shop, pagrindu. Šiose E-PARDUOTUVĖS taisyklėse išdėstytos prievolės yra privalomos. Šių E-PARDUOTUVĖS taisyklių pažeidimas gali būti laikomas pagrindu nutraukti nuotolinę sutartį. Sutartis galioja neribotai.

Pateikdamas užsakymą Klientas patvirtina, kad E-PARDUOTUVĖS taisykles perskaitė, suprato ir su jomis sutinka. Jei Klientas nėra perskaitęs E-PARDUOTUVĖS taisyklių ir su jomis nėra sutikęs, Klientui neleidžiama pateikti užsakymų ŽEMAITIJOS PIENAS E-PARDUOTUVĖJE.

1. SĄVOKOS 

ŽEMAITIJOS PIENAS E-PARDUOTUVĖ – tai elektroninė parduotuvė www.zpienas.lt/e-shop, kurią Klientas naudoja savo užsakymams pateikti.

Klientas – tai fizinis asmuo, kuris iš ŽEMAITIJOS PIENAS E-PARDUOTUVĖS užsako prekes. Naudotis ŽEMAITIJOS PIENAS E-PARDUOTUVE ir joje pirkti turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę ŽEMAITIJOS PIENAS E-PARDUOTUVĖJE Taisyklėse nustatyta tvarka.

Pristatymas – tai Kliento užsakytų prekių pristatymas Kliento užsakyme nurodytu adresu, kuris patenka į nustatytą pristatymo zoną. 

Atsiėmimas prekių išdavimo – atsiėmimo punkte – tai ŽEMAITIJOS PIENAS E-PARDUOTUVĖJE suformuoto užsakymo atsiėmimas prekių atsiėmimo punkte, kuris yra nurodytas užsakyme ir (arba) šiose E-parduotuvės taisyklėse.

Pristatymo zona – tai ŽEMAITIJOS PIENAS nustatyta teritorija, kurios ribose ŽEMAITIJOS PIENAS gali pristatyti prekes Kliento nurodytu adresu. Į pristatymo zoną patenka šie miestai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Telšiai, Alytus, Ignalina, Jonava, Marijampolė, Kėdainiai, Mažeikiai, Plungė, Kelmė, Palanga, Šilutė, Gargždai, Kretinga, Šiauliai.

2. REGISTRACIJA IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

2.1. Klientas, norėdamas naudotis ŽEMAITIJOS PIENAS E-PARDUOTUVE ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo užsiregistruoti ŽEMAITIJOS PIENAS E-PARDUOTUVĖS sistemoje, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Kliento asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą.

2.2. Klientas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu pasikeičia Kliento registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. ŽEMAITIJOS PIENAS jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.3. Registruodamasis Klientas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. ŽEMAITIJOS PIENAS negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Klientui, tretiesiems asmenims prisijungus prie ŽEMAITIJOS PIENAS E - PARDUOTUVĖS pasinaudojant KLIENTO prisijungimo duomenimis. 

2.4. Kliento asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Klientas naudojasi ŽEMAITIJOS PIENAS E - PARDUOTUVĖS paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Kliento asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

2.5. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus KLIENTO sutikimą. 

3. KAINOS, MOKĖJIMAI IR PRISTATYMO MOKESTIS 

3.1. Prekių kainos ŽEMAITIJOS PIENAS E-PARDUOTUVĖJE yra nurodytos eurais (EUR). Visos kainos yra pateikiamos su bet kokios rūšies pridėtinės vertės ar kitais mokesčiais. Prekės parduodamos tokiomis kainomis, kurios galioja užsakymo pateikimo metu. Į bendrą pristatymo kainą gali būti įtraukti mokesčiai už paslaugas. Bankų mokesčiai gali būti taikomi priklausomai nuo banko, kurio paslaugomis naudojasi Klientas.

3.2. Pristatymo Kliento nurodytų adresu E-PARDUOTUVĖS pristatymo zonoje mokestis – 3,99 EUR. Pristatymo mokestis netaikomas, jei visa užsakymo suma yra didesnė kaip 30,00 EUR. 

3.3. Užsakytas prekes Klientas gali nemokamai atsiimti Prekių atsiėmimo – išdavimo vietose.

3.4. Minimali užsakymo suma pristatant į namus ir į prekių išdavimo - atsiėmimo punktą suma yra 20,00 EUR. Suformuoti užsakymus, kurių suma būtų mažesnė nei 20,00 EUR, nėra galimybės. 

3.5. Už suformuotą užsakymą Klientas gali sumokėti tik naudodamas tuos mokėjimo metodus, kurie nurodyti ŽEMAITIJOS PIENAS E-PARDUOTUVĖS mokėjimo metodų meniu. Sumokėti už prekes būtina iki prekių gavimo.

4. UŽSAKYMO PRODUKTŲ SURINKIMAS IR UŽSAKYMO PRISTATYMAS 

4.1. Jei Klientas gavo tokius produktus, kurių nebuvo užsakęs, arba jei produktų kiekis yra didesnis nei buvo užsakyta, Klientas turėti susisiekti su ŽEMAITIJOS PIENAS E-PARDUOTUVĖS klientų aptarnavimo centru, E-PARDUOTUVĖJE nurodytais kontaktais.

4.2. Pristatymas bus vykdomas tuo adresu, kurį Klientas nurodė pateikdamas užsakymą. Užsakymą ŽEMAITIJOS PIENAS pristatys nurodytu adresu prie pagrindinio įėjimo. 

4.3. Tais atvejais, kai užsakymas yra įmonės adresu, ŽEMAITIJOS PIENAS gali užsakymą pristatyti į įmonės pastato pirmąjį aukštą, kuriame yra pagrindinis įėjimas.

4.4. Užsakymai bus pristatomi Klientams kiekvieną savaitės darbo dieną 8.00 – 17.00 val. 

4.5. Užsakymus Klientas gali atsiimti pats Prekių atsiėmimo – išdavimo vietose kiekvieną savaitės darbo dieną 8.00 – 17.00 val.

4.6. Tuo atveju, jei užsakymas pristatomas sutartu laiku, tačiau tuo adresu nėra kam atsiimti užsakymo, Klientui reikia pačiam kreiptis į ŽEMAITIJOS PIENAS E-PARDUOTUVĖS Klientų aptarnavimo centrą telefonu +370 5 2311000 ir suderinti naują pristatymo laiką. 

4.7. Tokiais atvejais, jei ŽEMAITIJOS PIENAS turi grąžinti užsakymą, ir jei kurjeris mėgino užsakymą pristatyti Kliento nurodytu laiku, Klientui gali būti pritaikytas papildomas mokestis (pristatymo ir pakavimo mokestis).

4.8. ŽEMAITIJOS PIENAS neprisiima jokios atsakomybės už tai, kad buvo iš dalies arba visiškai nukrypta nuo pristatymo laiko, jei toks nukrypimas atsirado dėl Kliento kaltės ar kitų neišvengiamų aplinkybių.

4.9. Jei užsakymo pristatyti neįmanoma dėl Kliento kaltės arba dėl nuo Kliento priklausančių aplinkybių (pvz., registruodamasis ŽEMAITIJOS PIENAS E-PARDUOTUVĖS portale Klientas įvedė neteisingą adresą, tokio adreso nerasta ir kitais atvejais), prekės nėra dar kartą siunčiamos pakartotiniam pristatymui. Sumokėta pinigų suma Klientui grąžinama iš jos atskaičius pristatymo, pakavimo mokestį ir kitas patirtas ŽEMAITIJOS PIENAS išlaidas ir (arba) nuostolius., .

5. UŽSAKYMŲ ATSIĖMIMAS PREKIŲ ATSIĖMIMO - IŠDAVIMO VIETOSE

5.1. Jei Klientas pasirenka atsiimti užsakymą prekių išdavimo vietose, užsakytas prekes Klientas pasirinktoje prekių išdavimo vietoje gali atsiimti sekančią darbo dieną nuo užsakymo apmokėjimo, bet ne ilgesniu laikotarpiu nei dvi darbo dienos. Jei užsakymas pateiktas ketvirtadienį, Klientas privalo atsiimti užsakytus produktus per 1 darbo dieną. 

5.2. Jei per nustatytą laiką Klientas neatvyksta atsiimti užsakymo, ŽEMAITIJOS PIENAS pasilieka teisę atšaukti užsakymą ir grąžinti Klientui už produktus, kurie nesugedo, sumokėtą sumą tuo pačiu mokėjimo metodu, kuris buvo naudotas sumokant už pateiktą užsakymą. ŽEMAITIJOS PIENAS pasilieka teisę imti iš Kliento mokestį už tą užsakymo dalį, kurią sudaro negrąžintini produktai, tai pat padengti pakavimo mokestį ir kitas patirtas ŽEMAITIJOS PIENAS išlaidas ir (arba) nuostolius.

5.3. Prekių atsiėmimo – išdavimo vietos ir kontaktinė informacija:

     Vilniaus filialas

Adresas:        Kauno 13/Algirdo 40, Vilnius 

Telefonai:      +370 5 25 23 426  +370 5 25 23 446  

     Kauno filialas

Adresas:        Taikos pr. 106A Kaunas

Telefonai:      +370 37 52247    +370 37 522474  

      Telšių filialas (Klaipėdos miestas)

Adresas:         Šilutės pl. 33 Klaipėda (AB „Klaipėdos pieno“ įmonės patalpose)

Telefonai:      +370 616 73257

       Šiauliai

Adresas:        Pramonės g. 15, Šiauliai (UAB ‚Averita“ įmonės patalpose)

Telefonai:      +370 698 77262

      Telšių filialas (Telšiai)

Adresas:        Sedos g. 35 Telšiai (Realizacija)

Telefonai:     +370 614 93894

      Panevėžio filialas

Adresas:        J. Janonio g. 9, Panevėžys

Telefonai:      +370 45 467741  +370 45 463711

6. TEISĖ ATSISAKYTI IR TEISĖ NEPRIIMTI UŽSAKYMO 

6.1. Remiantis LR Civilinio kodekso bei 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“  nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:

6.1.1. greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

6.1.2. supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

6.2. Prekių grąžinimo atvejai:

6.2.1. Klientas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą; 

6.2.2. Pažeista prekės pakuotė; 

6.2.3. Prekės neatitinka užsakymo – pristatyta ne ta užsakyta prekė;

6.2.4. Neatitinka užsakytas prekės kiekis.

6.3. Prekių grąžinimo atveju, Klientas į AB ŽEMAITIJOS PIENAS privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 24 valandas nuo prekių pristatymo, el. paštu: e-shop@zemaitijospienas.lt. Klientas pateikdamas pretenziją, dėl nekokybiškų prekių ar neatitikimų, kartu privalo pateikti ir gautos nekokybiškos ar užsakymo neatitinkančios prekės nuotrauką, galiojimo terminą, užsakymo numerį.

6.3. Jei Klientas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas ir/ar nepateikia prekės nuotraukos, ŽEMAITIJOS PIENAS neįsipareigoja Kliento pretenzijos spręsti Kliento naudai. 

7. UŽSAKYMO ATŠAUKIMAS 

7.1. Esant rimtoms aplinkybėms, ŽEMAITIJOS PIENAS gali visiškai arba iš dalies laikinai sustabdyti ŽEMAITIJOS PIENAS E-PARDUOTUVĖS portalo funkcionavimą, apie tai iš anksto neįspėjusi Kliento. Tokiais atvejais pinigus, kurie buvo sumokėti už nepristatytus užsakymus, ŽEMAITIJOS PIENAS grąžins per 10 darbo dienų.

7.2. ŽEMAITIJOS PIENAS E-PARDUOTUVĖ pasilieka teisę apriboti prekių pirkimus, kuriuose esama didmeninės prekybos požymių. 

8. KOKYBĖS GARANTIJA IR CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ 

8.1. Visų ŽEMAITIJOS PIENAS E-PARDUOTUVĖJE parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojas.

8.2. ŽEMAITIJOS PIENAS patvirtina, kad yra atsakingas už ŽEMAITIJOS PIENAS  E-PARDUOTUVĖJE užsakytų prekių pardavimą, prekių kokybę, bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

9. E- PARDUOTUVĖS KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRAS 

9.1. Visa informacija apie apsipirkimą ŽEMAITIJOS PIENAS E-PARDUOTUVĖJE, teikiama  ŽEMAITIJOS PIENAS E-PARDUOTUVĖS Klientų aptarnavimo centro kontaktais darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. telefonu +370 5 2311000 ir el. paštu e-shop@zemaitijospienas.lt.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 

10.1. Tuo atveju, jei ŽEMAITIJOS PIENAS pažeistų šias E-PARDUOTUVĖS taisykles, ŽEMAITIJOS PIENAS bus atsakingas tik už tiesiogiai dėl to pažeidimo Kliento patirtus nuostolius tiek, kiek tuos nuostolius pagrįstai galėjo numatyti abi šalys.

10.2. ŽEMAITIJOS PIENAS gali vienašališkai pakeisti šias E-PARDUOTUVĖS taisykles. Apie šių E-PARDUOTUVĖS taisyklių pakeitimus ŽEMAITIJOS PIENAS nedelsdamas praneša Klientui, paskelbiant informaciją apie pakeitimus ŽEMAITIJOS PIENAS E-PARDUOTUVĖS portale. 

10.3. ŽEMAITIJOS PIENAS E-PARDUOTUVĖ pasilieka teisę apriboti Kliento galimybę naudotis ŽEMAITIJOS PIENAS E-PARDUOTUVĖS paslaugomis arba panaikinti Kliento registraciją be atskiro įspėjimo, atveju jei Klientas naudojasi ŽEMAITIJOS PIENAS E-PARDUOTUVE pažeisdamas šias E-parduotuvės taisykles. 

10.4. E-PARDUOTUVĖS taisyklės parengtos ir joms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. Visi ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

11. DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA 

11.1. Kliento asmens duomenys naudojami tam, kad būtų galima nustatyti kliento tapatybę ir atsiimti užsakymą, pateikti ir pristatyti užsakymus, parengti apskaitos dokumentus, įskaitant sąskaitas-faktūras, grąžinti permokėtas pinigų sumas ir grąžinti pinigus už grąžintus produktus, administruoti finansines ir kitas prievoles, kylančias iš šių E-PARDUOTUVĖS taisyklių. Išsamesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama Privatumo apsaugos politikoje.